กระบวนการเรียนรู้


การเรียนดนตรีเป็นการเรียน 2 แบบคือ
1.แบบการเรียนเรื่องของเป็นมาของอูคูเลเล่ก่อน
2.แบบปฏิบัติรูปแบบในการเรียนจังการต้องมีการลงมือทำและมีเครื่องมือ
     2.1 เราจะต้องมารู้จักกับ อูคูเลเล่ก่อนว่าที่มามาจากไหนและมี ประวัติอย่างไรบ้าง
    2.2 รู้จักแล้วเราต้องมารู้จักกับส่วนต่างๆของ อูคูเลเล่ ว่ามีอะไร บ้าง
    2.3 วิธีการเล่นมี 2 อย่าง คือ การจับคอร์ด และ การดีด
    2.4 วัถุประสงค์ของการสอนคือเพื่อให้ผู้เรียนได้เล่นอูคูเลเล่ได้จึงให้ผู้เรียนเล่นเพลงได้อย่างน้อย 1 เพลง
    2.5 และเล่นเสร็จแล้วจะต้องเก็บรักษาอย่างไร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น