การตั้งสาย อูคูเลเล่

การเล่นอูคูเลเล่
ก่อนการเล่นเราจะต้องรู้จักการตั้งสาย อูคูเลเล่ก่อน
การตั้งสายอูคูเลเล่มี 2วิธี
1.ตั้งกับเครื่องตั้งสาย
2.การตั้งโดยการเทียบเสียง

วิธีการตั้งสาย Ukulele แบบมาตรฐาน(C tuning)
การตั้งสาย ukulele สำหรับขนาด 
"soprano", "concert" 
และ "tenor" 
มีหลายแบบ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการตั้งแบบมาตรฐาน ให้ตั้งเป็น
                                   
G(สาย4)
C(สาย3)
E(สาย2) 
A(สาย1)

1.การตั้งสายโดยใช้เครื่องตั้งสาย หรือ tuner 
video


2.การตั้งสายโดยการเทียบเสียงvideo


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น