รูปแบบของการสอน


1. ต้องรู้จักความเป็นมาของ อูคูเลเล่
2. อธิบายส่วนต่างๆของ อูคูเลเล่
3. วิธีการจับคอร์ดและวิธีการเล่น
4. การเล่นอูคูเลเล่เป็นเพลงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น