องค์ประกอบของ อูคูเลเลล่


ส่วนประกอบของอูคูเลเล่ 
(Parts of Ukulele) 
ส่วนใหญ่ ๆ ประกอบด้วย 
  • ส่วนหัว (Headstock หรือ Peghead), 
  • ส่วนคอ (Neck) 
  • และส่วนลำตัว (Body)

ส่วนหัว (Headstock หรือ Peghead)
 จะมีส่วนที่เรียกว่า Tuner Peg Machine หรือชุดลูกบิด (Tuner) ซึ่งมีอยู่ 4 แบบ แต่ที่นิยม ใช้กับมี 2 แบบ คือ Friction Tuners Friction Tuners 

และ Geared Tuners ลูกบิด เป็นส่วนที่ใช้ในการตั้งสาย หรือขึ้นสายอูคูเลเล่ เพื่อให้ได้เสียงมาตรฐานGeared Tuners
Nut (นัท) มีหน้าที่รองรับสายอูคูเลเล่ ในตำแหน่งด้านบน ใกล้กับ Headstock ส่วนมากโรงงานจะติด Nut ที่ทำจากพลาสติกมาให้
แต่ Nut ก็มีแบบที่ทำจากกระดูก(สัตว์) บางคนก็บอกว่าจะให้เสียงที่กังวานกว่า วัสดุพลาสติกส่วนคอ (Neck) จะประกอบด้วย
1. Fret คือส่วนที่ทำมาจากโลหะ ซึ่งเห็นเป็นเส้น ๆ ที่มันฝังอยู่บนคอของอูคูเลเล่ (Ukulele) แล้วแบ่งเป็นช่อง ๆ Fret ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดเสียงของโน้ตต่าง ๆ ที่อยู่บนคอของอูคูเลเล่ (Ukulele) แต่ละช่องเฟตจะให้ระดับเสียงโน้ตที่แตกต่างกันตามแต่ละช่อง และตำแหน่งของสายของอูคูเลเล่ (Ukulele) ส่วนความกว้างของช่องเฟตจะแตกต่างกันไปตามประเภทของอูคูเลเล่ (Ukulele) คือ Baritone กว้างที่สุด, Tenor รองลงมา ตามด้วย Concert และ Soprano กว้างน้อยที่สุด ในขณะที่จำนวนช่องเฟตขึ้นอยู่กับขนาดของอูคูเลเล่

2. Fingerboard หรือ Fretboard เป็นแผ่นไม้ที่ติดลงบนคอของอูคูเลเล่ (Ukulele) สำหรับยึด Fret และเป็นจุดบอกตำแหน่งของช่องการเล่น (Fret Markings)
3. Position Marks หรือ (Fret Markings)คือ จุดบอกตำแหน่งของช่องการเล่น ในอูคูเลเล่บางตัวก็เป็นแค่จุดกลม ๆ ธรรมดา บางตัวก็เป็นลวดลายกราฟิกต่าง ๆ แทน


ส่วนลำตัว (Body)

ส่วนนี้ประกอบด้วย
1. ลำตัวอูคูเลเล่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน หรือ 3 ด้าน คือ ด้านหน้า (Top), ด้านข้าง (Side) และด้านหลัง (Back) 
2. ลำโพงเสียง (Soundhole) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการรับเสียงการดีดสายของอูคูเลเล่ ทำให้เกิดเสียงดังขึ้นจากการสั่งสะเทอนของสาย มีลักษณะเป็นช่องวงกลม ๆ หรือบางทีก็เป็นลักษณะแบบอื่น ๆ ปกติจะอยู่ตรงกลางด้านหน้า (Top) แต่บางยี่ห้อออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งอื่น ๆ ของลำตัวอูคูเลเล่ หรืออาจจะมีมากกว่า 1 ช่อง
3. สะพานสาย (Bridge) หน้าที่ของมันคือ เป็นตัวที่ยึดสายทั้ง 4 เส้นของอูคูเลเล่ให้ติดกับ Body มีแบบที่เจาะรูในแนวขนานกับ Body ของอูคูเลเล่ไว้ 4 รู เพื่อใช้ร้อยสายอูคูเลเล่ หรือแบบที่เจาะรูในแนวตั้งฉากกับ Body และยึดสายด้วยหมุดยึดสายอีกทีนึง
4. หย่อง (Saddle) จะอยู่กับสะพานสาย เพื่อรองรับสายของอูคูเลเล่ทั้ง 4 เส้นให้ยกตัวสูงขึ้นจากลำตัว และ Fingerboard ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น