วัตถุประสงการเรียนรู้


1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักกับ อูคูเลเล่
2. เพื่อให้รู้จักที่มาหรือความเป็นมาของ อูคูเลเล่
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักส่วนต่างๆของ อูคูเล่เล่
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการเล่นและ จับคอร์ด อูคูเลเล่
5. เพื่อให้ผู้เรียนได้เล่นอูคูเลเล่ เป็นบทเพลงได้อย่างน้อย 1 เพลง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น